สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงให้ท่านแจ้งข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 (รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เข้าร่วมกิจกรรม การนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯเตรียมเสนอผลงานคนละ 5 นาที (ตามแบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฯ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย 1
- เอกสารแนบท้าย 2
- เอกสารแนบ 3
- รายชื่่่อ
 
เมื่อ : 2016-06-30 10:29:40