สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอรับงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ.
 
สพป.สร.2 แจ้งโรงเรียนที่มีพนักงานราช ที่สอนคนพิการ โรงเรียนเรียนร่วม ให้พิจารณาตรวจสอบคุณบัติการขอรับเงินงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ. หากมีคุณสมบัติให้ส่งแบบคำขอให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 59 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและแบบคำขอฯ
 
เมื่อ : 2016-06-24 16:09:33