สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ด่วนที่สุด
 
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 -09.15 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-06-24 15:22:59