สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สพป.สร.แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22 โรงเรียน ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและบัญชีจัดสรร
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
 
เมื่อ : 2016-06-21 11:06:29