สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สพฐ.แจ้ง รร.ให้ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่ายังมีอยู่ หรือว่าสูญหายหรือไม่ ถ้าสูญหายให้บันทึกไหม่ เนืองจากเกิดความผิดพลาดของการประมวลผล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-06-21 11:02:22