สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 1. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 2 – 3 , 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2. ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในวันที่ 2 – 3 , 9 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาดังกล่าว แจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-06-15 09:51:27