สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนประกาศให้ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.59) จำนวน 5 โรงเรียน (บ้านตั้งใจ บ้านหนองคูใหญ่ บ้านแก บ้านคอนสวรรค์ บ้านโนน)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ตย ประกาศ
 
เมื่อ : 2016-06-13 11:58:45