สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกและส่งดินในพื้นที่เคยเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกและส่งดินในพื้นที่เคยเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2016-06-13 10:34:30