สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบรายงานฯ ส่ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2016-06-13 10:13:20