สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งยกเลิกกำหนดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
 
เรียน ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ถึง 18 เมษายน 2559 (รายละเอียดตามหนังสือ) จุดบริการงานคุรุสภา ขอ แจ้งยกเลิกการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สร.2 ขอยกเลิก และเลื่อนออกไปก่อน *-* เพื่อทราบ ค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งยกเลิกการอบรม 11 มิ ย 2559
 
เมื่อ : 2016-06-09 15:24:25