สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
กำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
กำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คำสั่หน้าที่ 1
- คำสั่งหน้าที่ 2
 
เมื่อ : 2016-06-07 14:42:37