สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด......การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- ปฏิทินการดำเนินการเรียนฯ
- วิธีสมัครเรียนธรรมศึกษาผ่านระบบบริหารฯ
- แบบบัญชีสมัครเรียน
- แบบบัญชีแจ้งจำนวนผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา
 
เมื่อ : 2016-06-07 13:46:57