สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งบัญชีจัดสรร ปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง
 
สพป.สร.2 แจ้งบัญชีจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง 122 อัตรา 122 โรง ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง และบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-06-02 09:10:18