สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แจ้ง รร.ทุกโรง รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ http://e-budget.jobobec.in.th ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ย. - 15 ก.ค.2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและคู่มือ
 
เมื่อ : 2016-06-02 08:44:14