สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
ในส่วนที่เป็นข้อมูลครอบครัวให้กรอกให้ครบถ้วน ถูกต้อง ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เช่น คำสั่งการบรรจุเข้ารับราชการ วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ วันลงนามในคำสั่ง วันที่เป็นสมาชิก กบข. ฯลฯ หากไม่ทราบข้อมูลให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก เน้นการกรอกข้อมูลครอบครัวเป็นสำคัญ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-06-01 13:02:05