สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และข้อมูลตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2016-06-01 11:49:30