สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
สพป.สร.2 แจ้งโรงเรียนที่มีบ้านพักครู ที่มีความชำรุดทรุดโทรม ให้เสนอขอรับงบปรับปรุงซอมแซม บ้านพักครูได้ รายละเอียดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งรายละเอียด
 
เมื่อ : 2016-05-27 15:48:37