สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์
- แนบ 1
- แนบ 2
- แนบ 3
- แนบ 4
 
เมื่อ : 2016-05-25 10:40:59