สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานข้อมูลอัตรากำลังสายงานการสอน
 
ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลครูสายงานสอนที่มีปัจจุบันตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้ (โดยผ่านการประสานประธานเครือข่ายโรงเรียน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แบบฟอร์มรายงาน
 
เมื่อ : 2016-05-24 16:07:27