สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
 
ขอความกรุณานำส่งแบบสำรวจโดยด่วน (ตามหนังสือ สพป.สร.2 ที่ ศธ 04167.02/1246 ลว. 19 เม.ย. 59) จำนวน 5 โรงเรียนดังนี้ 1.รร.บ้านน้ำคำ 2.รร.บ้านตาฮะ 3.รร.บ้านโสกแดง 4.รร.บ้านแคนน้อย 5.รร.บ้านผำ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-05-24 15:03:10