สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณ 2559 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 36 โรง
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ จำนวน 36 โรง สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล โรงละ 20,000 บาท เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 รร. 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง และบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-05-23 15:40:55