สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา2559 ผ่านระบบ e-MES
 
ตามกำหนดปฏิทิน สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการรับหนังสือ ผ่านระบบ e-MES ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากในรายงานการจัดซื้อหนังสือ มีหลายโรงเรียนในสังกัดได้มีกำหนดรับหนังสืองวดสุดท้ายในช่วงใกล้เปิดเทอม สพป.สร.2 จึงกำหนดระยะความพร้อมในการกรอกข้อมูลการรับหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดำเนินงานตามแนวทางที่แจ้งมากับหนังสือราชการนี้ หากประสบปัญหาติดต่อ 0868716780 / 044598896 ในกรณีลืมรหัสผ่าน ทาง สพป.สร.2 ได้จัดส่งรหัสผ่านไปในช่องรับหนังสือราชการในแต่ละโรงเรียนให้แล้ว ขอให้ตรวจสอบการรับหนังสือราชการจาก จนท.ธุรการโรงเรียนของท่านด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบe-MES
 
เมื่อ : 2016-05-17 11:21:58