สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการเบิกเงินค่าพาหนะ โครงการจักรยานพระราชทาน
 
แจ้งการเบิกเงินค่าพาหนะ โครงการจักรยานพระราชทาน ให้โรงเรียนส่งเอกสาร ดังนี้ 1.แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 2.บันทึกขออนุญาตไปราชการ โดยแก้ไข รายการดังนี้ -ขอให้เป็นครู จำนวน 2 ท่าน และเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท ( เนื่องจากนักเรียนที่ได้รับจักรยานไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ) 3.ยอดจัดสรร จำนวนเท่าเดิม ส่งเอกสารที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-05-16 15:37:02