สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ รร.ในสังกัดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-05-16 14:22:06