สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 59 อีก 18 โรงเรียน กรุณาส่งด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อ ร.ร.ที่ยังไม่ส่ง
 
เมื่อ : 2016-05-13 11:27:33