สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์ - การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2556
- ประกาศคุรุสภา เรื่องการให้เงินอุดหนุนฯ
- แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
- ทะเบียนเครือข่ายภาคอีสาน
 
เมื่อ : 2013-08-07 14:50:43