สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ด้านการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ของสถานศึกษา)
 
ด้วย สพฐ.ได้ให้ สพท.ทุกเขตพื้นที่ ประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับรับบริการ เป็นการสำรวจความพึงพอใจเพื่อสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้โรงเรียนสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานศึกษาของท่าน (ตามแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้ ) อย่างน้อยโรงเรียนละ 5 คน แล้วส่งมายัง สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อรวบรวมและสรุป ผล รายงาน สพฐ. ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-05-10 14:53:50