สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้จัดส่งสำเนามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนงทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/1497 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
- สำเนาหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/ว 641 พฤษภาคม 2559
 
เมื่อ : 2016-05-04 13:28:42