สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่งครู
 
เมื่อ : 2016-05-03 19:23:18