สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 
> คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ประกอบด้วยเหรียญ 4 ชนิด ดังนี้ 1. เหรียญทองคำ 99 % ขัดเงา รูปไข่ ขนาดสูง 70 มม. จำนวน 100 เหรียญ 2. เหรียญทองคำ 99 % ขัดเงา รูปไข่ ขนาดสูง 30 มม. จำนวน 500 เหรียญ 3. เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95 % ขนาดสูง 30 มม. จำนวน 5,000 เหรียญ 4. เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) ขนาดสูง 30 มม. จำนวน 1,000,000 เหรียญ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ และผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อมีไว้บูชาตามกำลังศรัทธา รายละเอียด ดาวน์โหลดได้ที่ www.surin.go.th เมนู : หนังสือราชการ (รูปครุฑ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-04-28 16:24:12