สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561)
 
> มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560 -2561) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 1 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org และยื่นใบสมัครที่โรงเรียนหรือศุูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-04-28 16:07:45