สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
> ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะจัดการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย ระดับประถมศึกษา จัดการแข่งขัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการแข่งขัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ส่งแบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ดูรายละเอียดได้ที่ www.koratsci.com
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-04-28 15:42:25