สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
 
ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดเจ้าหน้าที่รับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-04-28 15:22:29