สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
 
> บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการจัดประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพวาด ในมุมมองของการให้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในปัจจุบัน กำหนดเวลาส่งรูปเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 ประกาศผล วันที่ 19 กันยายน 2559 ทางเวปไซต์ www.ars.co.th, www.facebook.com/Ars ThailandPage > ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งภาพวาดระบายสีไปที่ บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว ดับยู ซี เอ ชั้น 30 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-677-3838 วงเล็บว่า ประกวดวาดภาพ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-04-28 14:41:01