สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างประจำ ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 18 เมษายน 2559 จำนวน 7 ฉบับ ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
 
เมื่อ : 2016-04-12 16:42:48