สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การกำซับกวดขัน ตรวจตรา เฝ้าระวัง จัดระบบสื่อสารในการปัองกันเหตุุกเฉินอัคคีภัย วาตภัย และโจรกรรม ในช่วงวันหยุดสงกรานต์
 
การกำซับกวดขัน ตรวจตรา เฝ้าระวัง จัดระบบสื่อสารในการปัองกันเหตุุกเฉินอัคคีภัย วาตภัย และโจรกรรม ในช่วงวันหยุดสงกรานต์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งว.1204
 
เมื่อ : 2016-04-11 13:55:44