สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัันพื้นฐาน
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ซักซ้อมแนวปฏิบัตการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว1059 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
 
เมื่อ : 2016-04-05 16:16:44