สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
 
เชิญคณะกรรมการประชุมวันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนรัตนวิทยาคมและสนามสอบโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี โดยแต่งกายด้วยชุดสีกากี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
 
เมื่อ : 2016-04-05 10:28:49