สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 15 เมษายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2016-04-05 09:14:09