สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้สถานศึกษาส่งความเห็นกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู
 
ตามที่ สพป.สร. 2 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ตำแหน่งครู โดยให้ผ่านความเห็นชอบของ กก.สถานศึกษานั้น บัดนี้ครบกำหนดส่งแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รีบดำเนินการโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อรร.ที่ยังไม่ส่ง
 
เมื่อ : 2016-04-04 15:35:18