สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559
 
สพป.สร.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล KRS ตัวชี้วัดที่ 5.3 (สำหรับสถานศึกษา) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ ส่งมายังกลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูล รายงาน สพฐ. ต่อไป (เอกสารดังแนบมาพร้อมนี้)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-04-01 14:29:08