สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เพิ่มเติม)
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รร. ได้แก่ รร.บ้านแสนสุข บ้านปอหมัน บ้านกระโพฯ และบ้านหนองระฆัง โรงละ 200,000 บาท รายละเอียดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-03-31 14:13:32