สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้ รร.อนุบาลชุมพลบุรี และโรงเรียนบ้านกระสัง เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-03-31 14:11:37