สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
 
ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่าน เพื่อเข้ารับการพัฒนา แล้วส่งรายชื่อพร้อมแบบ คส.4 ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
 
เมื่อ : 2013-05-15 15:47:25