สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เลื่อนกำหนดการประชุมสัมมนา
 
เลื่อนกำหนดการประชุมสัมมนาโครงการทิศทางการปฎิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ออกไปไม่มีกำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเลื่อนการประชุม
 
เมื่อ : 2016-03-25 17:32:02