สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การยื่นต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่หมดอายุ ปี 2559
 
1. ให้ยื่นก่อนวันหมดอายุ 180 วัน ถ้าไม่ปฏิบัติตาม อาจไม่ได้รับอนุญาต ให้ต่ออายุ นะค่ะ เพื่อผลประโยชน์ ของท่านเอง 2. ชำระเงินที่ไปรษณีย์ก่อนมายื่น แบบคำขอทุกชนิด เพื่อไม่ให้เสียเวลา 3. ตรวจสอบเอกสารของตนเองว่าครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือไม่ ด้วยนะค่ะ เพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลา (แนบเอกสาร ตามคำแนะนำ แผ่นสุดท้ายมาด้วยนะค่ะ เขียนอะไร ให้แนบ แบบนั้น ) 4. สามารถ ดาวโหลด ได้ จาก ลิ้งค์นี้ ค่ะ พวกแบบคำขอ ทุก ประเภท ของคุรุสภา // กรุณาอ่านแบบคำขอให้เข้าใจ เพื่อ ความถูกต้องตามระเบียบ ค่ะhttp://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php?l=th&tid=4&mid=72&pid=67
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-03-24 13:01:08