สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 ขอให้ดำเนินการรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ด่วน
 
ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 และแจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 นั้น บัดนี้เวลาได้ล่วง้ลย ขอให้โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน รายชื่อดังแนบ จัดส่งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 ที่กลุ่มนโยบายและแผน โดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่ง
- แบบฟอร์มการรายงาน
 
เมื่อ : 2016-03-23 09:08:31