สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว955 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
 
เมื่อ : 2016-03-21 15:57:49