สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แนวทางการประเมิน
- แบบประเมิน
- ตัวอย่าง
 
เมื่อ : 2016-03-18 17:14:02