สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรายชื่อและเปลี่ยนสถานที่การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มรภ.สุรินทร์
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 1. วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 19-20, 26-27 มีนาคม 2559 2. วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ วันที่ 19-20, 26-28 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมจากโรงแรมทองธารินทร์ เป็น โรงแรมเพชรเกษม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสานแนบ
 
เมื่อ : 2016-03-15 11:12:56